Dnia 15 maja 2023 roku  (poniedziałek)  o godz. 1330 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji rady gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Lubanie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla sołtysów.
  8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
  9. Zakończenie obrad.

Oglądaj Online