W dniu 23.03.2023  w godz. 12.00 – 14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  TADZIN 2  w godz. 09.30 – 13.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  MIKANOWO 2 obwód 200 

https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane#d8r39