Dnia 14 kwietnia 2023 roku  (piątek)  o godz. 1300 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji rady gminy.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie.
  6. Zakończenie obrad.

Oglądaj Online