Urząd Gminy Lubanie informuje, że na przełomie kwietnia i maja ruszają nabory wniosków na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania, przyznawanych z budżetu gminy Lubanie.

Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej to 500 zł brutto do 1 kWp zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 000 zł brutto. Dotacji nie podlega zmiana, modernizacja lub rozbudowa zamontowanych już paneli fotowoltaicznych.

Wysokość dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania wynosi:

  • 100% wkładu własnego, nie więcej niż 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe;
  • 100% wkładu własnego, nie więcej niż 5.000,00 zł brutto,w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na pompę ciepła.

Mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji prosimy o śledzenie strony internetowej gminy. W zakładce Aktualności zostanie zamieszczona informacja o ogłoszeniu naborów, z terminami  składania wniosków oraz wzorami wniosków o dotacje.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19