Urząd Gminy w Lubaniu przypomina, że 30 czerwca br. mija termin na składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla (sprzedaż końcowa)

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski do Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie, Lubanie 61, 87-732 Lubanie.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie, Lubanie 61, 87-732 Lubanie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 54 251 37 68