W dniu 20.06.2023  w godz. 10.30 – 12.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SIUTKÓWEK 2

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane