W związku z usprawnieniem pracy w przyjmowaniu wniosków o zakup preferencyjny węgla informuję, że nie ma konieczności dostarczania do wniosku „Informacji o przyznanym dodatku węglowym” ponieważ taką informację Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przekaże bezpośrednio do Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu.