W związku z wystąpieniem w dniu 30 czerwca i 1 lipca na terenie Gminy Lubanie gradu i deszczy nawalnych, Wójt Gminy Lubanie wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat w uprawach rolnych.

Urząd Gminy Lubanie przyjmuje wnioski  o oszacowanie szkód do dnia 20 lipca br. Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (wydruk z e-wniosek) celem weryfikacji. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię WSZYSTKICH działek (również tych na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2022 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem).

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu, pod nr tel. 251 33 12 wew. 36 lub 27

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej Urzędu  https://www.lubanie.com w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/Poradnik interesanta.

wniosek grad 2022