Dnia 26 października 2022 roku  ( środa)  o godz. 1430 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXXI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2022.
  7. Zakończenie obrad.

transmisja online