Urząd Gminy Lubanie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć do Urzędu Gminy Lubanie  wniosek wraz z załącznikiem o pomocy de minimis – do dnia 24 marca 2023r. Określenie  ilości i rodzaju odpadów jest konieczne, aby Gmina Lubanie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej. Realizacja programu  na terenie Gminy Lubanie uzależniona będzie od uzyskania dotacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia następujących odpadów: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i  opakowania typu Big-Bag.

Dotacja wynosi do 500 zł za tonę w/w odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis       w rolnictwie.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 16)  oraz ze strony internetowej: zakładka poradnik interesanta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie (pokój nr 16),  pod nr telefonu: 54 251 33 12 wew. 36  lub 881 475 411.

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych