25 kwietnia w  GOK w Lubaniu odbyły się warsztaty krawieckie pn. REKONSTRUKCJA SZAFY pod honorowym patronatem Poseł na Sejm RP Pani Anny Gembickiej. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Inicjatyw Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej MALWA.  Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Nowak, której serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Lubanie

Larysa Krzyżańska