Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Lubanie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, dokonana została zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 4 (poprzednia siedziba SP w Przywieczerzynie) dla miejscowości: Janowice, Przywieczerzynek, Zapomnianowo, Przywieczerzyn, Tadzin, Siutkówek i Zosin. Nowa siedziba obwodowej komisji wyborczej została utworzona w Świetlicy Wiejskiej w Janowicach (OSP Janowice), Janowice 14.