Gmina Lubanie od kwietnia do lipca 2022 r. realizuje projekt grantowy pt. ,,Klub Młodzieżowy w Gminie Lubanie”. W ramach projektu uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach edukacyjnych, sportowych i artystycznych. Zostaną zorganizowane również dwie wycieczki oraz piknik.

Całkowita wartość projektu wynosi 52.683,35 zł. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50.tys. zł. Wkład własny wynosi 2.683,35 zł.

Dzisiaj odbyło się już 2. spotkanie uczestników projektu.

Koordynatorem projektu jest dyrektor GOK w Lubaniu Maja Kołtońska.