W dniu 22.09.2022 w godz. 8.30 – 14.30  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBANIE 5,12,17,18,19,23,28, KUCERZ, KUCERZ 2,4, Wiatraki,

Informacje pod adresem https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane