W dniu 12.05.2023  w godz. 8.30 – 10.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  JANOWICE 3

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane