Rolnicy, którzy ponieśli w tym roku straty, w wyniku klęski  m.in. gradu lub suszy mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa.

Zmienią się jednak zasady udzielania pomocy. Środki finansowe nie będą przyznawane do hektara, jak do tej pory, a gospodarstwa, a ściślej wysokość pomocy dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosi:

1) 10.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

2) 5.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że termin na złożenie wniosku      o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy został wydłużony do 31 października br.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Producent rolny korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa w aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym oraz podaje dane dotyczące liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (w celu wyliczenia wartości produkcji zwierzęcej) oraz dane o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 16) lub pod    nr telefonu: 54 251 33 12 wew. 36.