Urząd Gminy Lubanie informuje,  że w Rejonie 1 – Probostwo Dolne i Probostwo Górne  nastąpi przesunięcie  odbioru  odpadów zmieszanych i BIO  z dnia 30 grudnia na 12 grudnia br. Pozostałe odbiory odpadów odbędą się  według  harmonogramu.