W dniu 2.11.2023  w godz. 8.30 – 15.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBANIE 17 obwód 100

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane