W dniu 19.04.2023  w godz. 9.00 – 12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  MIKANOWO 2 obwód 200

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane