Dnia 17 stycznia 2024 roku  (środa)  o godz. 1400  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XLIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2024-2030.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2024.
  9. Zakończenie obrad.

Oglądaj Online