Wójt Gminy Lubanie działając na podstawie art. 39 ust.2ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schematu: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 (regulamin dostępny na stronie https://mojregion.eu/rpo/nabory-fedkip-2021-2027/).

Celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu obejmującego utworzenie Centrum Usług Społecznych (zwanym dalej: CUS), jego funkcjonowanie i rozszerzenie usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, mających na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły ogłoszenia poniżej.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Załącznik nr 1