Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu wraz z pracownikami składają wyrazy współczucia
Pani Wójt Larysie Krzyżańskiej z powodu śmierci Mamy.