Od kwietnia w GOKu funkcjonuje Klub Młodzieżowy. W kwietniu, maju oraz w czerwcu dzieci uczęszczały na zajęcia komputerowe, językowe, integrujące oraz naukowe. W lipcu dzieci spędzają miło czas na zajęciach tanecznych, rękodzielniczych i sportowych. Przed nami dwie wycieczki. 21 lipca dzieci jadą do sali zabaw Honolulu do Włocławka. 22 lipca zaś dzieci odwiedzą Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Planetarium w Toruniu. 30 lipca odbędzie się piknik. Projekt jest finansowany w ramach grantu LGD Dorzecza Zgłowiączki z środków unijnych.