KGW Sołectwa Włoszyca otrzymała grant w wysokości 10.650,00 zł na organizację Rodzinnego Spotkania Świątecznego, które odbędzie się 18 grudnia 2022 r. w godzinach 15.00-17.30 na parkingu obok GOK w Lubaniu. Autorem wniosku była dyrektor GOK Maja Kołtońska, której dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję również Fundacji Anwil, która doceniła zgłoszoną przez nas inicjatywę przyznając środki finansowe.

Wójt Gminy Lubanie

Larysa Krzyżańska