Z ogromną przyjemnością informuję Państwa, że Gmina Lubanie otrzymała 700 tys. zł dofinansowania z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie bieżącej działalności LTP Lubanie, zakup sprzętu sportowego, odnowienie murawy stadionu wraz z montażem nawodnienia oraz budowę mini boiska obok przedszkola samorządowego. W lutym 2020 r. został ogłoszony konkurs PROO-1a Edycja 2020, w ramach którego można było składać wnioski o przyznanie środków na wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego. Działalność Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego doskonale wpisuje się w ramy programowe, więc w imieniu LTP został złożony wniosek pn. W Lubaniu każdy w piłkę gra – Od juniora do seniora.

W ramach pierwszego etapu, który polegał na złożeniu wniosku wstępnego do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 410 z 3312 wniosków. W drugim etapie z 410 wniosków do dofinansowania zakwalifikowano 83 wnioski, w tym naszego autorstwa.

Dziękuję dyrektor GOK w Lubaniu Pani Mai Kołtońskiej za opracowanie pomysłów projektowych, a w szczególności Panu Michałowi Chaberskiemu za koordynację przedsięwzięcia. Osoby te społecznie pracowały nad ostatecznym kształtem wniosku, w efekcie wzbogacając budżet gminny o kwotę 700 tys. zł.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska