Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek odśnieżania dachów, balkonów, usuwania nawisów lodowych i sopli. Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „aktualności”.