15 sierpnia 2019 r. przy symbolicznej mogile porucznika Jerzego Pieszkańskiego w Mikorzynie odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w oprawę uroczystości. Dziękuję ks. kan. Marianowi Jarosowi za odprawienie mszy świętej w intencji ojczyzny.

Dziękuję koordynatorce wydarzenia Pani dr Mai Kołtońskiej. Serdeczne podziękowania dla Pana Romana Kozickiego kierownika kapeli i orkiestry dętej oraz dla jej członków, którzy zapewnili oprawę instrumentalną wydarzenia. Słowa uznania w kierunku Pań z zespołu Borowianki, zespołu Contra oraz wokalnych podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu.

Dziękuję również Pani Mariannie Skowrońskiej za przepiękną recytację wiersza Żołnierz polski oraz starszemu szeregowemu podchorążemu Panu Dariuszowi Sobczakowi za pełnienie warty. Serdeczne podziękowania dla przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet Pani Jadwigi Krusińskiej oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Kucerza za przygotowanie pysznego, słodkiego poczęstunku dla uczestników spotkania.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska