24 sierpnia 2019 r. w Gminie Lubanie odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Serdecznie dziękuję osobom, które włączyły się w przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Słowa podziękowania kieruję do proboszcza naszej parafii ks. kan. Mariana Jarosa. Dziękuję starostom dożynek, radnym, sołtysom, twórcom i delegacjom wieńców i darów dożynkowych. Dziękuję z całego serca sołtysom za osobiste zaangażowanie i przygotowanie okazałych i wspaniałych darów. Dziękuję pani Mariannie Skowrońskiej za piękną, ujmującą recytację wiersza traktującego o miłości do wsi polskiej. Dziękuję Panu Romanowi Kozickiemu za przygotowanie muzyczne orkiestry i kapeli. Dziękuję Pani Katarzynie Mrówczyńskiej za przygotowanie części obrzędowej w wykonaniu najmłodszych artystów z zespołu Kujawy Nadwiślańskie z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pani Małgorzacie Wenderlich za przygotowanie młodych wokalistek.

Wspaniałe dekoracje, przedstawiające symbole polskiej wsi były dziełem czterech nauczycielek Pani Katarzyny Czerwińskiej, Pani Anny Krzyżańskiej, Pani Małgorzaty Szczęsnej, Pani Karoliny Ambrożewicz. Dziękuję Paniom z całego serca. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury dr Mai Kołtońskiej za przygotowanie i koordynację widowiska dożynkowego oraz za nieodzowną pomoc pracownikom GOK-u. Za oprawę akustyczną dziękuję Panu Cezaremu Deskiewiczowi. Dziękuję Pani Basi Kaźmierczak za przygotowanie liturgii. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich z Mikanowa za przygotowanie ciast i poczęstunku dla mieszkańców gminy. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu kulinarnego pod kierownictwem Pani Reni Hinc. Pragnę podziękować pracownikom Urzędu Gminy, w szczególności Pani Magdalenie Maklakiewicz,Pani Joli Centkowskiej, Panu Piotrowi Roliradowi oraz pracownikom prac publicznych pod kierunkiem Pana Grzegorza Słomczewskiego za wszelką pomoc. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się, by to święto stało się wyjątkowym wydarzeniem dla naszej społeczności, szczególnie wielu rodzinom z naszej gminy, które poprzez ofiarowanie licznych elementów dekoracji zaangażowały się w organizację dożynek.

Dziękuję Głównemu Sponsorowi dożynek firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Sponsorowi firmie System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA, Darczyńcy Fundacji ORLEN Dar serca oraz dyrektor GOK w Lubaniu dr Mai Kołtońskiej za złożenie wniosków, których pozytywne rozpatrzenie przez powyższe instytucje zapewniło uzyskanie wsparcia finansowego.


Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska