Spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”.

Termin:13.03.2023 r., miejsce: GOK Lubanie

Urząd Gminy w Lubaniu zaprasza Mieszkańców Gminy Lubanie zainteresowanych uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu

TERMIN: 13marca 2023 r. godz. 16.00