Urząd Gminy w Lubaniu zaprasza Mieszkańców Gminy Lubanie zainteresowanych uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Gąbinku

TERMIN: 29 marca 2022 r. godz. 17.00

  W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid – 19 podczas spotkania obowiązuje reżim sanitarny:

1)      obowiązkowa dezynfekcja rąk;

2)      zasłonięcie nosa i ust maseczką;