Rozporządzenie Nr 9/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2023 dotyczące sanitarnego odstrzału dzików na terenach zagrożonych wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń