JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I CHCESZ W KRÓTKIM CZASIE NAUCZYĆ SIĘ ZAWODU?!

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH (PZD) DAJE CI TAKĄ MOŻLIWOŚĆ!

  • PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU TRWA MAX. 12 MIESIĘCY
    I ODBYWA SIĘ U PRACODAWCY POD OKIEM OPIEKUNA POSIADAJĄCEGO KWALIFIKACJE INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.
  • PZD KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM, DZIĘKI KTÓREMU UCZESTNIK MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ CZELADNIKA W ZAWODZIE FRYZJER. UZYSKANIE KWALIFIKACJI DAJE Z KOLEI MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY, U KTÓREGO ODBYWAŁA SIĘ PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU.
  • OSOBA BEZROBOTNA ZA UDZIAŁ W PZD OTRZYMUJE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 120% ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH (1.565,00 ZŁ) ZA KAŻDY MIESIĄC PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
  •  PUP WE WŁOCŁAWKU FINANSUJE OSOBIE BEZROBOTNEJ BADANIA LEKARSKIE, CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ PZD, EGZAMIN CZELADNICZY ORAZ REFUNDUJE KOSZTY PRZEJAZDU, W PRZYPADKU GDY UCZESTNIK ODBYWA PZD W MIEJSCOWOŚCI INNEJ NIŻ MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

TO WYMARZONA FORMA NADROBIENIA EDUKACYJNYCH ZALEGŁOŚCI!

NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ!

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

OSOBY ZAINTERESOWANE ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM PUP WE WŁOCŁAWKU, BEZPOŚREDNIO W POKOJU NR 1 LUB TELEFONICZNIE POD NR TEL.: 54 234-00-89 WEW. 47.