W dniu 30.05.2023  w godz. 11.00 – 13.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  KOCIA GÓRA