W gminie Lubanie otwarto nowe odcinki dróg gminnych o łącznej długości ponad pięciu kilometrów. W uroczystościach otwarcia uczestniczyła Pani Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do użytku oddano drogę gminną Probostwo Dolne – Mikorzyn o długości 1,127 km i szerokości jezdni ok. 5 m, za kwotę 1.218.776,69 zł. Na inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.157.837,86 zł (95% kosztu całkowitego).

Do użytku oddano również drogę gminną Przywieczerzyn Kolonia o długości 1,173 km i szerokość jezdni 4 m. Droga została wykonana za kwotę 1.084.181,29 zł. Na inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.029.972,22 zł.

Ponadto, oddano drogę gminną w miejscowości Ustronie o długości 1,190 km i szerokości jezdni 3,5 m. Droga została wykonana za kwotę 1.040.249,13 zł. Na inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 988.236,67 zł.