W dniu 31 marca 2022 .r od godz. 8:30 do godz. 16:00 w Punkcie informacyjno-doradczym dla obywateli z Ukrainy przy ul. Bechiego 2 we Włocławku (siedziba Urzędu Marszałkowskiego WK-P) odbędzie się dyżur pracowników konsulatu Ukrainy w Gdańsku.

Obywatele Ukrainy mogą zwrócić się o pomoc w kwestiach:

przedłużenia ważności paszportu zagranicznego,
wpisania informacji o dziecku w paszport zagraniczny rodziców,
wydawania zaświadczeń tożsamości,
rejestracji konsularnej,
udzielania konsultacji w pytaniach konsularnych, wynikających u obywateli Ukrainy przybyłych do RP w czasie wojny.
https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38438-uslugi-konsularne-dla-obywateli-ukrainy