W dniu 2.08.2023  w godz. 9.00 – 11.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  MIKANOWO 2

W dniu 3.08.2023  w godz. 8.30 – 12.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SIUTKÓWEK 1,4,5,6,Młyn

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane