W dniu 1.09.2022 w godz. 8.30 – 12.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBANIE 5,12,17,18,19,23,28, KUCERZ, KUCERZ 2,4, Wiatraki,
W dniu 2.09.2022 w godz. 10.00 – 11.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej JANISZEWO 2
W godz. 13.00 – 14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej JANISZEWO 1

https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane