Program wsparcia mieszkańców w czasie kryzysu energetycznego.