Na drodze Kaźmierzewo-Ustronie prace budowlane dobiegają końca. Już położono pierwszą warstwę bitumiczną.

Rozbudowie podlega droga, którą poruszają się autobusy, dowożące uczniów do szkoły w Ustroniu. Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 1240 metrów. Gmina Lubanie otrzymała na ten cel ponad 275 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach konkursu organizowanego przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Koszt całości zadania to blisko 538 tys. złotych.