Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych – Przedstawicielstwo w Polsce (UNHCR Polska)  oferuje pomoc finansową uchodźcom, którzy opuścili Ukrainę po 24 lutego 2022 roku. Miesięcznie kwalifikujący się beneficjenci otrzymają 700 zł za 1 osobę + 600 zł za każdego kolejnego członka rodziny (przy limicie 4). Pomoc gotówkowa udzielana jest raz w miesiącu przez minimum 3 miesiące .

Terminy zapisów na pomoc gotówkową umawiane są z wyprzedzeniem przez SMS. Obecnie w Warszawie znajduje się jeden Gotowy Punkt Poboru: Kamionkowska 11 , 03-805 Warszawa czynny 6 dni w tygodniu (niedziela – piątek) w godzinach 8:00 – 16:00 .  Punkt jest zamknięty w soboty.  Planowane jest otwarcie kolejnych kasowych punktów rekrutacyjnych w Polsce.

Szczegółowe informacje o zasadach rejestracji i otrzymania pieniędzy znajdują się na stronie UNHCR Poland https://help.unhcr.org/poland/information-for-new-arrivals-from-ukraine/

Wnioski dla zainteresowanych otrzymaniem pomocy pieniężnej (wersje językowe: polska, ukraińska, angielska) do pobrania:

https://enketo.unhcr.org/x/NWiTKwry#_ga=2.215821399.1726534415.1649236219-553956114.1646299471