Rozpoczęły się prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM)dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Kujawy 2035 – wizją przyszłości poruszania się dla obszaru 14 gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal (miasto), Kowal (wiejska), Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek (miasto na prawach powiatu), Włocławek (wiejska). Celem projektu jest stworzenie w całym obszarze zintegrowanego systemu mobilności, który pozwoli na komfortowe, szybkie
i przyjazne dla środowiska podróże.

Włocławek jest miejscem pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Właśnie dlatego kwestie związane transportem, środowiskiem i zagospodarowaniem przestrzennym muszą zostać objęte kompleksowym planem obejmującym cały obszar. Plan nie dotyczy wiec wyłącznie Włocławka, jego komunikacji miejskiej i wyzwań, ale potrzeb mieszkańców wszystkich gmin obszaru wskazanego na mapie.Chodzi tu między innymi o częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych
w  zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy kwestii formuły integracji taryfy i danych rozkładowych w całym obszarze.

Wszystkich mieszkańców Włocławka oraz wspomnianych miast i gmina także zainteresowane instytucje, organizacje i firmy zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, które mają na celu ocenę obecnej sytuacji w obszarze i diagnozę potrzeb mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 17:15 w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.

W ramach projektu prowadzone będą także badania ankietowe, zachęcamy do wypełnienia formularza online:

https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/017f8d12-5748-4cd4-b7bf-7ff82cbd919d

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – bez Ciebie nie jedziemy!

1      Projekt półstronicowej reklamy w gazecie lokalnej/tekst na social media

Bez Ciebie nie jedziemy!

Częściej kursujące autobusy i krótszy czas przejazdu?
Wspólny bilet na wszystkie środki transportu w jednej aplikacji?
Bezpieczne przejścia dla pieszych i nowe ścieżki rowerowe?
Nowe osiedla z dostępem do transportu publicznego?

Rozpoczęły się prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Kujawy 2035 – wizją przyszłości poruszania się dla obszaru 14 gmin przedstawionych na mapie. I ty możesz wziąć udział w tworzeniu zintegrowanego systemu mobilności, który pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.

Przyjdź na spotkanie 7 kwietnia o godzinie 17:15 w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.Opowiedz o swojej perspektywie i przekaż nam, jak powinna wyglądać przyszłość poruszania się po Włocławku i okolicach!

Obszar objęty planem