6 stycznia 2019 r. ulicami Lubania przeszedł Orszak Trzech Króli. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu, Urząd Gminy w Lubaniu, Szkoła Podstawowa w Lubaniu, Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubaniu. Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani dyrektor GOK w Lubaniu dr Maja Kołtońska. Za scenariusz odpowiedzialna była Pani Barbara Kaźmierczak oraz Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska. Z ramienia SP w Lubaniu Orszak organizowała Pani Angelika Chentkowska.

Dziękuję serdecznie sponsorom wydarzenia

właścicielom firmy ubezpieczeniowej Państwu Walczak;

właścicielom firmy ROLBUD Państwu Chrząszcz;

właścicielom sklepu przemysłowego w Lubaniu Państwu Dąbrowskim; właścicielom firmy AGRO-Tech Państwu Modrzejewskim; właścicielowi firmy IW-TOM Panu Jerzemu Szanowskiemu; właścicielom firmy AGPOL Państwu Dzięcielewskim; właścicielom firmy PLASTMIX Panu Jackowi Dynarskiemu, Panu Piotrowi Dynarskiemu, Panu Krzysztofowi Grochulskiemu; właścicielom firmy Joker Państwu Błaszak; właścicielom firmy ARTUS Panu Sławomirowi Walczak, Panu Andrzejowi Piwońskiemu; właścicielom firmy Geo-Partner Państwu Dębczyńskim; właścicielom firmy Senko Państwu Kowalczyk; właścicielom Smażalni Ryb Sandacz Państwu Pruchnickim; właścicielom firmy Dusz POL Państwu Duszyńskim; właścicielom firmy Agmar Państwu Majchrzak; Kujawsko-Dobrzyńskiemu Bankowi Spółdzielczemu; właścicielom sklepu spożywczego w Lubaniu Państwu Mrozowicz; właścicielom sklepu spożywczego GROSZEK w Lubaniu Państwu Pieńkowskim; właścicielowi firmy monitring1.pl Panu Januszowi Baranowskiemu.

Dziękuję obsłudze technicznej wydarzenia pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom SP w Lubaniu, Paniom z kuchni przy SP w Lubaniu pod kierownictwem Pani Renaty Hinc, Panu Czarkowi Deskiewiczowi.

Ponadto dziękuję osobom, które czynnie zaangażowały się w organizację przedsięwzięcia. Dziękuję Państwu Szopom, Pani Marzenie Paczkowskiej, Pani Oli Lewandowskiej, Panu Remkowi Pruchnickiemu, Pani Karolinie Ambrożewicz.

W szczególny sposób dziękuję aktorom jasełki ulicznej, którzy w brawurowy sposób wcieli się w swoje role i mimo zimna rozgrzali nasze serca. Dziękuję serdecznie wszystkim i każdemu z osobna!