Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego urzędu gminy w lubaniu