Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schematu: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23

  1. Złożone oferty

Gmina Lubanie w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23.06.2023 r., sprostowanego w dniu 14.07.2023 r. informuje, iż w terminie składania ofert na Partnera/Partnerów do udziału w w/w projekcie zgłosiły się:

  1. Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
  2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
  3. Zofia Pachnik, ul.Kościelna 2, 86-014 Kruszyn.

II Wyłonione oferty

Oferenci spełnili wymogi formalne i merytoryczne oraz otrzymali następującą punktację:

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – 120 pkt.
  • Zofia Pachnik, ul. Kościelna 2, 86-014 Kruszyn – 120 pkt.
  • Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków – 80 pkt.

W związku z powyższym do wspólnej realizacji projektu zostały wybrane następujące oferty:

  1.  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
  2. Zofia Pachnik, ul. Kościelna 2, 86-014 Kruszyn.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnera