W tym roku mijają 104 lata, kiedy to 11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli wolna Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy i świata. Spełniły się wówczas marzenia urodzonych i wychowanych pod zaborami Polaków. Naród polski mógł wreszcie sam decydować o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

Radość Polaków z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni… Ale ten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków.

Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Szczególnie dziękuję ks. kan. Marianowi Jarosowi za odprawienie mszy św. w intencji Ojczyzny. Dziękuję pocztom sztandarowym ochotniczych straży pożarnych, szkół podstawowych, radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, przedstawicielom jednostek podległych samorządowi, dyrektorom placówek oświatowych, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz Wam drodzy mieszkańcy.

Wiązankę kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli radni powiatu włocławskiego Mariusz Bladoszewski i Jacek Jabłoński.

Oddaliśmy hołd tym, dzięki którym dziś możemy nazywać się Polaka