Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina:
W związku ze zmienną i gwałtowną pogodą GINB przypomina, że obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów oraz przeciwdziałanie szkodom, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.