W związku z awarią linii telefonicznej Urzędu Gminy Lubanie, prosimy o kontaktowanie się
z numerem 54-251-30-28 oraz numerami komórkowymi danych działów:

Gospodarka mienia komunalnego (pokój nr 3)      881-474-819,

USC (pokój 5)    881-479-333,

Podatki (pokój 10)    530-416-855,

Gospodarka odpadami (pokój 16)   881-475-411