12.01.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbył się 28. Finał WOŚP, w ramach którego pobiliśmy ubiegłoroczny rekord, przekazując na rzecz WOŚP 24.890,91 zł.

Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację zarówno samego finału, jak i imprez towarzyszących. Dziękuję Panu Marcinowi Kujawie za zorganizowanie turnieju futsalu. Dziękuję dyrektorom SP działających na terenie Gminy Lubanie za organizację zbiórek pieniędzy oraz zaangażowanie dzieci w tę szlachetną akcję. W szczególności dziękuję Pani Annie Płażewskiej za koordynację oraz opiekę nad sztabem oraz Pani Violetcie Świątkowskiej, która przewodniczyła współpracującej z lubańskim sztabem grupie wolontariuszy z Niszczew.

Dziękuję również dzieciom, które zbierały pieniążki do puszek. Słowa uznania kieruję pod adresem Pani Laury Andrzejczak, Pani Angeliki Chentkowskiej, Pani Ewy Cieślak, Pani Elżbiety Dzioby, Pani Ilony Skuczyńskiej, które do późnego wieczora liczyły każdy grosz wrzucony do puszki. Dziękuję pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu za zorganizowanie Finały WOŚP. Szczególnie dziękuję dyrektorowi GOK-u w Lubaniu dr Mai Kołtońskiej za koordynację tego wydarzenia.

Słowa uznania pod adresem Pana Cezarego Deskiewicza, który służył wsparciem akustycznym w trakcie finału oraz nauczycielkom Pani Agnieszce Czarneckiej oraz Pani Krystynie Gomulak za prowadzenie imprezy. Dziękuję dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym prezentującym swoje zdolności na scenie GOKu oraz ich opiekunom. Dziękuję Pani Karolinie Ambrożewicz, Pani Annie Krzyżańskiej, Pani Romanie Pankiewicz, Pani Małgorzacie Szczęsnej za zorganizowanie loterii fantowej oraz Pani Magdalenie Maklakiewicz i Pani Jolancie Centkowskiej za sprzedaż ciast, które przygotowały i przekazały na rzecz WOŚP KGW działające na terenie Gminy Lubanie, Rada Rodziców przy SP w Lubaniu oraz liczni darczyńcy. Dziękuję osobom indywidualnym, Radnemu Powiatu Włocławskiego Panu Jackowi Jabłońskiemu oraz przedsiębiorcom, którzy przekazali bony oraz dary na licytacje.

Jestem dumna, że jestem Wójtem Gminy, którą tworzą ludzie o tak wielkich sercach! Kolejny rekord jest naszym wspólnym sukcesem i wyrazem miłości do drugiego człowieka! Serdecznie dziękuję!

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska