Dnia 6 czerwca 2023 roku  ( wtorek)  o godz. 1430 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Gąbinek.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2023.
  10. Zakończenie obrad.

Zobacz Online