Dnia 28 września 2022 roku  ( środa)  o godz. 1430 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2022.
  5. Zakończenie obrad.

sesja online